Czym jest Bank Gospodarstwa Krajowego? Jakie programy oferuje dla Śląska?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, który wspiera realizację strategicznych celów gospodarczych i społecznych Polski. BGK finansuje projekty związane z infrastrukturą, ochroną środowiska, rolnictwem, eksportem i przedsiębiorczością. BGK współpracuje z rządem, samorządami, instytucjami finansowymi i organizacjami pozarządowymi, również na Śląsku. W tym artykule przedstawimy jakie programy oferuje BGK dla województwa śląskiego.

Programy oferowane na Śląsku

BGK posiada szeroką ofertę programów wspierających projekty w województwie śląskim. Należą do nich:

Pożyczka rewitalizacyjna – pożyczka mająca na celu realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Pożyczki udziela oddział terenowy BGK w Katowicach – Region Śląski.

Program STOP SMOG – rządowy program stawiający za cel poprawę jakości powietrza. W ramach programu  przewidywana jest wymiana starych pieców i kotłów na nowoczesne źródła ogrzewania. BGK udziela pożyczek na preferencyjnych warunkach dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – program unijny wspierający rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. BGK udziela pożyczek dla rolników i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego na inwestycje w modernizację gospodarstw, przetwórstwo produktów rolnych, tworzenie grup producentów i inne działania.

Program Mieszkanie na Start – program umożliwiający wynajem mieszkań z dopłatami do czynszu dla osób spełniających określone kryteria dochodowe i majątkowe. Program realizowany jest we współpracy z Towarzystwami Budownictwa Społecznego i innymi podmiotami wynajmującymi mieszkania.

Program TERMO – program wspierający termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Program oferuje preferencyjne kredyty oraz dotacje na pokrycie części kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zrealizowane projekty na Śląsku

Bank Gospodarstwa Krajowego zrealizował wiele projektów na Śląsku na przestrzeni lat. Można tu wymienić:

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – szpital otrzymał pożyczkę rewitalizacyjną na realizację projektu „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. dra Józefa Rostka w Raciborzu poprzez modernizację infrastruktury i zakup sprzętu medycznego”. W ramach projektu dokonano m.in. termomodernizacji budynków szpitalnych, remont oddziałów i sal operacyjnych, zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego oraz szkolenie personelu.

Muzeum Śląskie w Katowicach – muzeum otrzymało pożyczkę rewitalizacyjną na realizację projektu „Rozbudowa Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Projekt obejmuje m.in. budowę nowego gmachu muzealnego, zagospodarowanie terenu po byłej kopalni „Katowice”, stworzenie nowych ekspozycji i warsztatów edukacyjnych oraz promocję dziedzictwa kulturowego regionu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – szkoła otrzymała pożyczkę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację projektu „Zielona szkoła – ekologiczne i nowoczesne gospodarowanie energią w ZSO nr 2 im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”. Projekt objął m.in. instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła, wymianę oświetlenia na LED, termomodernizację budynku szkolnego oraz edukację ekologiczną uczniów i nauczycieli.

Wspierając rozwój Śląska, BGK oferuje szereg programów w obszarach rewitalizacji, ekologii, rolnictwa, mieszkalnictwa i termomodernizacji. Realizacja tych projektów przyczynia się do trwałego wzrostu i poprawy jakości życia regionu.

1 Comment

Add yours →

  1. Bank gospodarstwa krajowego zrealizował wiele programów na śląsku, zresztą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej to moja była szkołą 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *