Rozwój regionu to szczególna idea, która dobrze przeprowadzona, nie tylko może przynieść korzyści bezpośrednim beneficjentom, ale również automatycznie napędzać dalsze działania. Właśnie z taką wizją wychodzi do Ślązaków ŚFR, czyli Śląski Fundusz Rozwoju. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej szczególnej inicjatywie, czytaj dalej! Poniżej wyjaśniamy bowiem czym jest ŚFR, co oferuje i jak starać się o pożyczkę.

Czym jest Śląski Fundusz Rozwoju?

Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. to wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa, której siedziba znajduje się w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38. Nadrzędną wizją tej organizacji, jest zbudowanie na Śląsku trwałego systemu finansowania mniejszych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych. Tego rodzaju inicjatywa Ślązaków dla Śląska ma umożliwić powstawanie nowych działalności, które swoją pracą urozmaicały będą ofertę biznesową regionu.

Nie można również zapominać, że celem Śląskiego Funduszu Rozwoju, jest możliwość świadczenia wsparcia finansowego na jak największą skalę, tym stopniowo zapewniając coraz większy poziom wsparcia. Środki uzyskane z inwestycji w nowe przedsiębiorstwa mogą bowiem w dalszej kolejności pomóc większej ilości projektów.

Co oferuje Śląski Fundusz Rozwoju?

Tym, co Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oferuje przedsiębiorcom, są programy wsparcia, które oparte są instrumenty finansowe, takie jak pożyczki, poręczenia, gwarancje i wiele innych. Skupiając swoją uwagę głównie na Śląsku, Fundusz ma również możliwość dopasowania swojej oferty do konkretnych potrzeb przyszłych klientów. W swoich działaniach zdają się oni również korzystać z pierwszej w Polsce Regionalnej Strategii Innowacji. ŚFR dopasowuje bowiem swoje finansowe do inteligentnych specjalizacji województwa.

Nie można również zapominać o tym, że Śląski Fundusz Rozwoju to również kolejna firma z Katowic, w której pracują ludzie. Fundusz jest więc miejscem, które może zapewnić pracę dla osób, które są zaangażowane w rozwój Śląska.

Jak starać się o pożyczkę z ŚFR?

To jak wziąć pożyczkę z ŚFR może wydawać się procesem podobnym do innych, jednak warto pamiętać o tym, że Fundusz jest zorientowany przede wszystkim na rynek regionu śląskiego. Oznacza to, że aby starać się o pożyczkę z ŚFR, przedsiębiorstwo powinno móc określać się firmą śląską.

Śląski Fundusz Rozwoju proponuje między innymi pożyczkę innowacyjną oraz pożyczkę rozwojową. Pierwsza z nich służyć ma jako wkład własny do programów dotacyjnych. Oznacza to, że aby przedsiębiorca mógł uzyskać tego rodzaju pomoc, musi on starać się o dotację na rozwój. Pożyczkę rozwojową może natomiast uzyskać przedsiębiorca, który swoje działania prowadzi na Śląsku.

Jak więc widać Śląski Fundusz Rozwoju to regionalna instytucja, której celem jest wspieranie mniejszych przedsiębiorców ze Śląska. Skupiają się oni na udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji i nie tylko. Wydaje się również, że głównym warunkiem, który musi spełniać przedsiębiorca szukający pomocy finansowej, jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju Śląska.