W jaki sposób zdolność kredytowa wpływa na twoje szanse otrzymania kredytu? Czy bank udzieli ci go, jeśli twoja zdolność kredytowa jest niska?

Zdolność kredytowa – co warto wiedzieć?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania łącznie z odsetkami w terminie określonym w umowie kredytowej. Jest to więc dla banku kalkulacja ryzyka, wiążącego się z udzieleniem konkretnej osobie kredytu. Banki są instytucjami zaufania publicznego i Prawo bankowe nakłada na nie konieczność weryfikacji zdolności kredytowej wnioskodawców.. W tym celu instytucje te czerpią dane zgromadzone w bazach takich jak Biuro Informacji Kredytowej. Nie tylko mogą dzięki nim poznać historię kredytową wnioskodawcy, a zatem dowiedzieć się, czy zaciągał w przeszłości podobne zobowiązania i czy spłacał je w terminie, ale też poznać jego rating – ocenę zdolności kredytowej wyrażoną w 100-punktowej skali.

Na zdolność kredytową wpływ ma nie tylko historia kredytowa, ale również czynniki takie jak wydatki i dochody, przy czym chodzi nie tyle o ich wysokość, co o stałe źródło – ważne jest na przykład to, na jakiej umowie jesteś zatrudniony. Brane są pod uwagę również wiek klienta, jego stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, obecność w rejestrach dłużników, posiadane zobowiązania finansowe. Znaczenie ma również to, o jaki kredyt się ubiegasz, a konkretnie jego rodzaj i wysokość.

Czy można otrzymać kredyt bez zdolności kredytowej?

Otrzymanie kredytu w banku, kiedy nie masz odpowiednio dobrej zdolności kredytowej, jest właściwie niemożliwe. Bank nie będzie ryzykował. Nie tylko dlatego, że mu się to nie opłaca, ale również z tego powodu, o którym już wyżej wspomnieliśmy – Prawo bankowe nakłada obowiązek wnikliwej weryfikacji klientów.

Jeśli nie kredyt, to co?

Nie oznacza to jednak, że nie masz żadnych szans na pozyskanie środków. Alternatywą dla kredytów są pożyczki. Bank ci takiej nie udzieli, ale są inni pożyczkodawcy, do których możesz się zwrócić. Mowa tu o instytucjach pozabankowych, takich jak parabanki i firmy pożyczkowe.

Ponieważ rynek pozabankowych pożyczek w ostatnich latach mocno się rozwinął, firmy, które ich udzielają, są skłonne wychodzić klientom naprzeciw i zrezygnować z rygorystycznej weryfikacji. Część z nich oferuje nawet pożyczki dla zadłużonych.

To oczywiście nie jest tak, że firma pożyczkowa nie przeprowadza w ogóle żadnej weryfikacji. Ale dla wielu z nich zdolność kredytowa wnioskodawcy nie jest decydującym czynnikiem, który mógłby przekreślić go jako kandydata do pożyczki.

Pożyczki dla osób bez zdolności kredytowej są więc szeroko dostępne. Nie tylko ze względu na łagodniejszą weryfikację, ale i dlatego, że można je często łatwo wziąć przez internet.

Udzielane przez firmy pożyczkowe pożyczki na oświadczenie i dla firm bez badania zdolności kredytowej stanowią spore ryzyko z punktu widzenia pożyczkodawcy, dlatego wymagane są tu dodatkowe zabezpieczenia, na przykład takie jak hipoteka, zastaw lub weksel. Do rzadkości nie należy też podwyższone oprocentowanie jako sposób na rekompensację ponoszonego ryzyka.

artykuł o: , , , , , , , , ,