Warto jednak zaznaczyć, że od podziału banku w 2018 roku klienci indywidualni mogą korzystać jedynie z jego usług związanych z kredytami hipotecznymi. G-I Getin Noble Bank podzielił swoją działalność na 2 piony – Getin Bank i Noble Bank….Działa od 1991 roku specjalizując się w przyjmowaniu depozytów terminowych oraz udzielaniu kredytów hipotecznych i gotówkowych. Nasze zestawienie zamykają Santander Consumer Bank oraz Santander Bank Polska (funkcjonujący dawniej jako BZWBK).