Brane są pod uwagę również wiek klienta, jego stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, obecność w rejestrach dłużników, posiadane zobowiązania finansowe. Znaczenie ma również to, o jaki kredyt się ubiegasz, a konkretnie jego rodzaj i wysokość.